Anasayfa

Kazık yükleme deneyi ASTM-D 1143’e uygun olarak yapılacaktır. Deneyin amacı; uygulanan statik yüklere karşı verilen tepkinin belirlenmesidir.
İçten destekli iksa sistemleri, elverişsiz zemin koşulları (yumuşak zemin, yüksek yeraltı suyu seviyesi gibi) ve saha etrafında yer alan komşu yapılar, altyapı tesisleri vb. nedeniyle ankraj uygulamasının yapılamadığı durumlarda ve sahanın içbükey geometrili ve dar alanlı kısımlarında tercih edilen bir iksa sistemi türüdür.
İnşaat mühendisliği uygulamalarında her projede zeminlerle ilgili bazı problemler kaşımıza çıkmaktadır. Bu problemleri aşağıdaki gibi gruplandırabiliriz.
1. Sismik Uygulama Alanları: Mühendislik Araştırmaları (Yeraltı tomografisi çekimlerinde, Yerin “toprak/kaya” mühendislik özelliklerini ve dirik (dinamik) esneklik değerlerinin araştırılması “Vp, Vs, E, k, mv, 6. G, Konut, havaalanı, baraj, nükleer santraller, fabrikaların yapımında depreme karşı önlem için yerin doğal titreşim periyodunun bulunması, Toprak kayaların güvenlik gerilmesi ve RQD değerlerinin bulunmasında, Tünel, metro, otoyol, demiryolu güzergah seçimlerinde, Kuyu içi, kuyu tabanı, çapraz kuyu düşey sismik kaydırma, VSP ve kesme dalgası ölçümlerinde, Yeraltı yapısını oluşturan katmanların sayı, kalınlık, derinlik ve türlerinin belirlenmesinde, Yeraltında sağlam temelin bulunmasında, Kırılma ve yansıma ölçümlerinde kullanılır).
 1