Anasayfa

Zeminin mukavemet ve yoğunluğunu değerlendirmek ve örselenmiş örnek almak amacıyla sondaj kuyusu içinde (yerinde – in situ) yapılan bir dinamik kesme deneyidir. Deneyde standart bir sempler zemine sokulmaya çalışılarak zeminin bu sokulmaya karşı gösterdiği direnç bazı hesaplamalarla saptanabilmektedir.
AHM Port City Forekazık uygulaması hakkında muhteşem videosu
Yapı yükleri, kazıklar aracılığı ile, daha derinlerde yer alan yüksek taşıma kapasitesine sahip zeminlere aktarılmış olur. Port City projesinde de fore kazık yöntemi ile kazıklı temel sistemi uygulanmıştır. Konut ve otel bina temelleri radye temel ve fore kazıklı olarak projelendirilmiş ve uygulanmıştır.
Geçirimsizliği sağlamak için kazılmış ve bentonit-su karışımı ile doldurulmuş hendeklerde inşa edilmiş su geçirmez beton yapı.
 2