Anasayfa

Tünel ve Zemin teknolojileri alanında yapılacak uygulamalarda ortaya çıkan sulu formasyonlarda Stabilitenin sağlanabilmesi için Yeraltı Suyunun (Zemin Dondurma) dondurulması teknikleri son yıllarda gelişerek Kulanılmaya başlanmıştır.
Suya doygun, sıkıştırılabilir zeminlerde, üzerine binen inşaat yükleri sonucunda önemli oturmalar yaşanabilmektedir.
Vibro kompaksiyon (veya vibroflotasyon) olarak adlandırılan bu yöntemde vibrasyon ile arzu edilen derinliğe kadar granüler zeminin yerinde sıkıştırılarak ıslah edilmesi esastır.
Dinamik yer değiştirme (dynamic replacement) yönteminde dinamik kompaksiyon yöntemine benzer yöntem ve ekipman kullanılmaktadır.
 5