Anasayfa

İstinat Duvarı: Genel tanım olarak zemin yüzeyinde meydana gelen, ani değişimleri düşeye yakın bir düzlemde kontrol altına almak ve zeminin doğal şev açısı ile yayılmasını engellemek için kullanılan yapılara İstinat Duvarı denir.
Enjeksiyon; Zemin sağlamlaştırma , geçirimsiz perde ve dolgu-kontak oluşturmak için yapılan işlemdir.
Temel kazığı olarak veya derin kazıklarda düşey yer değiştirmelerin önlenmesi, yapıların dönmeye karşı emniyete alınması amacıyla sistemin düşey elemanları olarak mini kazıklar imal edilir.
Zemin içerisinde açılan bir kuyuya konulan donatılar ve üzerine dökülen, kuyuyu tamamen dolduracak şekilde, beton ile yerinde imal edilen kazıklardır.
 6