Kuyu Temel Nedir?


Kuyu Temel Nedir?


Gelişen şehirleşmede arsalar çok kıymetli oldu binamızın geleceği bizim elimizde hem depreme daha dayanıklı hem de daha fazla kullanım alanı için kuyu temel istinat perdesi kaçınılmaz oldu bugün çevreye doğaya tarihe zarar vermeden bir binanın temel çukurunu 10 metre, 15 metre veya 20 metre kazmanın şekli kuyu temel, kuyu temel bize ne kazandırıyor? Bina çukuruna otopark bina çukuruna depo v.s en önemlisi de depreme daha dayanıklı binalar.

Kuyu Temel Perdeli İksa Sisteminin Avantajları

Parsel sınırında yapı mevcut olan yerlerde tam olarak parsel sınırına yapılabilmektedir. Böylece kazık iksa sistemindeki yer kaybı, kuyu temel sisteminde yer kaybı en minimuma indirilmektedir.

İmal edilen kuyu temel perdeleri taşıyıcı perde olarakta kullanılabilmektedir.

Kuyu temel perde yüzeylerine ilave ek işcilik gerekmeksizin izolasyon yapılabilmektedir.

Derin kuyu temel iksa sistemlerinde gelen zemin etkilerine perde kesitinin kademeli olarak azaltılabilir. Böylece betonda ekonomi sağlamak mümkündür.

 


Kuyu Temel İmalatında Kullanılan Ekipmanlar

Kuyu perde yapımında aşağıdaki ana makine ve ekipmanlar kullanılmaktadır;

Ahşap Destek Elemanları

Kazma

Kürek

Havalı Kırıcı

Kompresör

Vinç

Pasa Kovası

Kalıp

Su Pompası

 

Kuyu Temel Yapımında Dikkat Edilecek Hususlar

Projesine uygun şekilde kuyu aplikasyonu yapılır.

Keson kuyunun doğru, aksında, güvenli ve kaliteli olması için, ağız yapısı iyi dizayn edilmelidir.

Kuyu kazıları genellikle 200X300 cm boyutlarında dikdörtgen profilde yapılır. Projesi doğrultusunda gerekirse bu ölçüler belli değerlerde değiştirilebilir.

Kuyu imalatına kazı emniyeti açısından atlamalı olarak başlanmadır.

Kuyularda zayıf kaya nitelikli olmayan zeminlerde kazma ve küreklerle, kaya nitelikli sert zeminlerde ise havalı kırıcılar ile kazı yapılır.

Kazı destekleme elemanı olarak ahşaplar kullanılır. Kazı ilerledikçe düşey ahşaplar tüm kazı çevresine yerleştirilir. Kademeler halinde yatay ahşap elemanlarla desteklenir.

Kazı destekleme adımları (yatay) , zemin koşullarına göre yerinde tespit edilir. Yatay destek elemanları kaya nitelikli zeminlerde 120 cm düşey aralıklarla yapılabilirken zayıf zeminlerde 50 cm’ye kadar düşebilir. Ana destekleme elemanlarının gerilmeleri tam karşılaması için yeterli sayıda kama ve fırça kullanılır.

Tehlikeli bir durum yoksa, zayıf kısımlar önce kazılır, sağlam kısım bu boşluğa daha kolay kazılır.

Yeraltı suyu olması durumlarda, çalışma alanı içinde bir su çukuru sürekli derin tutulur. Suyun yayılması engellenerek zemini zayıflatacak etkiler en aza indirilir ve kuru çalışma ortamı sağlanır.

Asansör kovası (kazıdan çıkan malzeme) gırgır tabir edilen ankastre vinçler ile yukarı çıkarılarak kuyu dışına atılır

Asansör kovası düşme tehlikesi yaratmayacak kadar doldurulur, emniyet açısından kova altına taş yapışıp yapışmadığı kontrol edilir

Projedeki derinliğe ulaşınca kazı işlemi tamamlanır.

Donatı çubuklar vinç yardımıyla kuyu içine indirilerek projesine uygun, beton sırasında düzgün kalacak sağlamlıkta kuyu içinde bağlanarak kafes haline getirilir. Atlamalı kuyu imalatında kuyuları birbirine bağlamak için yan filiz donatılar ilave edilir. Donatı her tür yağ, pas, çamur vb. kirlerden temizlenir. Uygun paspayları yeterli sayıda koyulur, kalıp yerleştirilerek betonu taşıyacak sağlamlıkta destelenir.


Kaliteli düz beton yüzeyi çıkması için kalıp iç yüzeyleri temizlenir

Donatı kafesi ve kalıp düzgün yerleştirildikten sonra perde betonlaması yapılır

Beton herhangi bir segregasyona sebep olmayacak yükseklikten dökülür, gerekirse hortum ya da boru kullanılır.

Betonun iyi yerleşmesi için vibratör kullanılır.

Beton dökümü tamamlandıktan sonra beton koruması için sulama yapılır ya da kürleme istenirse kür malzemesi sürülür.

Atlamalı birinci kuyular tamamlandıktan sonra aynı şekilde ara kuyular yapılır. Kuyuların beraber çalışması için birinci ara kuyulardaki yan filizler açılarak ara kuyular içine uzatılır. Gerekmesi halinde başlık kirişi yapılarak kuyular birbirine bağlanır.