Kuyu Temel Perde Çeşitleri

Kuyu Temel Perde Çeşitleri

Düz Kesitli Kuyu Perde

Perde kesiti temel seviyesinden iksa üst kotuna kadar aynı olan kuyu tipidir. Genellikle kazı derinliği az olan yerlerde, kuyu perdenin taşıyıcı perde olarak kullanılacağı ve izolasyon yapımını kolaylaştırmak için (izolasyon iksa sistemine yapılacaksa) uygulanmaktadır.

 

Değişken Sistemli Kuyu Perde

Genellikle derin kazılarda iksa maliyetini azaltmak için uygulanmaktadır. Zemin itkilerine göre uygun yerlerde perde kademe yapılarak kesiti daraltılır.

 

Ankraj Sistemli Kuyu Perdesi

Derin kazılarda perde kesitini azaltmak için ekonomi sağlamak amacıyla ön germeli ankraj imalatı yapılmaktadır. Her kuyuda yeterli sayıda (yatayda) ve yeterli kademede (düşeyde) ankraj yapılır. Bu sistemde öngermeli ankrajlar geçici ankraj olup nihai kazı kotuna emniyetli inilebilmesi amacıyla yapılmaktadır.

 

Değişken Boru Destekli Kuyu Sistemi

Bu sistem ankraj yapılamayacak yerlerde karşılıklı iki perde arasına veya birbirine dik komşu iki cephede çapraz çelik boru destek koymak suretiyle uygulanmaktadır. Nihai kazı kotundan itibaren yapı yükseldikçe çelik borular kaldırılarak yer altındaki yapı imalatı tamamlanır. Ayrıca kanal açılan yerlerde (battı-çıktı, metro güzergahları, su kanalları vb) iksa maliyetini azaltmak amacıyla karşılıklı iki perde arasına yaygınca uygulanmaktadır. Kanalların üstü betonarme elemanlarla kapatılırken çelik boru destekler sökülerek bir sonraki etaplarda tekrar kullanılabilmektedir.