Baret Temel Yapım Yöntemi

Baret Temel Yapım Yöntemi

Baret temellerin, yapım esnasındaki delgi yöntemi ve zemin içerisinde inşa edilen yerinde dökme betonarme elemanın şekilleri ve kesiti başlıca ayırt edici özelliğidir. Delgi hidrolik grab, mekanik grab ve/veya hidrofreze (cutter) ekipmanı kullanılarak yapılır. Kullanılan ekipmanın boyutları temel boyutlarını belirler. Standard boyutlarda bir grab kovası boyutları ile inşa edilen tekil bir baret temel, tipik olarak 60, 80, 100, 120 veya 150 cm genişliğinde ve kullanılan ekipmana bağlı olarak 250 cm ila 280 cm uzunluğunda olmaktadır. Tasarlanan yük taşıma kapasitesine bağlı olarak uzun kenarı daha fazla olabileceği gibi, artı şeklinde, H, + şeklinde veya T şeklinde baretler inşa edilebilir. Baret temellerin hesap ve ölçümleme yöntemleri klasik dairesel kesitli fore kazıklar gibidir.Baret temel;

·         Delgi,
·         Kılavuz duvar imalatı,
·         Donatının yerleştirilmesi ve
·         Beton dökülmesi sıralaması ile inşa edilir.Delgi genellikle klasik bir diyafram duvar uygulamasında olduğu gibi bentonit çamuru kullanılarak yapılır. Baret temelin yerinde konumlandırılması ve delginin yapılması esnasında çalışma platformu kotunda kılavuz (gidaj) duvarları kullanılması gerekir. Ayrıca kazının düşeyden sapmaması veya sapmanın düzeltilebilmesi için kazı için kullanılan ekipman üzerinde özel elektronik ölçüm sistemleri mevcuttur.
 Delgi sonrasında delgi çamurunun (bentonit) kumdan arındırılması (desanding) sonrasında dışarıda hazırlanan donatı kafesi bir vinç yardımı ile delgi içerisine indirilir ve projesinde öngörülen kotlara yerleştirilir. Gerek yapılan kazının cidarlarının stabilitesi ve gerekse dökülen betonun öngörülen standartları sağlayabilmesi için kullanılan bentonit çamurunun teknik şartnamelerde belirtilen kriterleri sağlaması esastır.Donatının yerleştirilmesi sonrasında betonlama tremi boruları kullanılarak baret temelin alt ucundan yüzeye doğru yapılır. Baret temel boyutuna bağlı olarak birden fazla tremi kullanılması gerekebilir.Baret temellerin başlıca avantajları;

·         Aynı yönde etki eden kuvvetler altında fore kazıklı temellere göre çok daha yüksek yatay kesme kuvveti ve eğime momenti kapasitesine sahip olması,
·         Üstyapı düşey yapısal elemanları ve kolonları ile kolay uyum sağlaması sonucu her bir kolon altında tek bir baret uygulanabilmesi sayesinde kesitin ve kapasitenin etkin kullanılabilmesi,
·         Fore kazıklı bir temele göre şekli nedeni ile çok daha fazla çeper alanına sahip olması nedeniyle daha yüksek bir çeper sürtünme kapasitesine sahip olması,
·         Tasarımda boyutlarının genişletilebilir olması nedeniyle sınırsız sayıda alternatif ve ekonomik çözüm oluşturabilmesi,
·         İnşası için zemin şartlarına bağlı olarak, mekanik, hidrolik ve / veya hydrofreeze kullanılabilmesi nedeni ile sert kayalar dâhil her zeminde ve proje boyunda inşa edilebilmesi sayılabilir.Yapım esnasında başlıca kalite kontrol bu amaçla geliştirilmiş özel ölçüm cihazları ile yapılan düşeylik ve derinlikle boyut kontrolü, donatının konumlandırılması, dökülen beton hacmi ve yapım sonrasında ise süreklilik (integrity) ve yükleme deneyleri (statik, dinamik veya Osterberg cell) ile sağlanmaktadır.